Årsmöte 2020

Välkomna till

Svenska Kockars Förening Småland

Workshop och

Årsmöte 2020-03-15 klockan 13.00

På Kungsmadskolan i Växjö

Vi börjar meden bit mat som föreningen bjuder på

Därefter blir det möteshandlingar och fika.

Du anmäler dig genom att mejla

 ordförande Christian Hallberg

christian@gastgivaregarden.org

Senast 2020-03-06

Skriv ditt namn och ev. specialkost

Väl Mött

Helena Furenbrink

Sekreterare

PS. Ni som får detta via post…

Skicka gärna in din mejladress till mig så vi lättare kan uppdatera er på vad som händer i Föreningen. DS

helena.furenbrink@outlook.com

Svenska kockars förening Småland

1. Mötets öppnande

2 Val av ordförande av mötet

3 Val av sekreterare för mötet

4 Val av protokolljusterare och rösträknare

5 Godkännande av dagordning

6 Fråga om mötets behörigt utlösande

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

8 Dragning om årsberättelse, balansräkning och revisionsberättelse

9 Beslut om Styrelsens ansvarsfrihet

10 Presentation och fastställande av budgetplan

11 Beslut om arvode och traktamente

12 Val av ordförande

13 Val av styrelse

14 Val av revisor

15 val av valberedning

16 Behandling av motioner

17 planering av aktiviteter

18 Info om SKF

19 Övriga frågor

20 Mötet avslutas

Detta ingår i ditt medlemskap:

  • Kniverbjudande från 1:st Promotion i Växjö
  • Hemmakocken.se 20% rabatt för medlemmar

•Medlemserbjudande från JOBI Footright 10 % på sortimentet

•Medlemserbjudande från SLIPBREV

•Medlemserbjudanden från Löfbergs och Outofoffice på kaffe och kaffemaskiner

•Rabatterat pris på kockrock från Segers.

•Branschtidning

•Tillgång till ett stort nationellt och internationellt nätverk, eftersom vi representerar Sverige i Världsfederationen WACS och i den Nordiska Köksföreningen NKF för kockar.

•Du får möjlighet att tävla individuellt eller i lag, på skolnivå upp till regional- och landslagsnivå.

•Du har möjlighet att utbilda dig till nationell- och internationell domare inom matlagningstävlingar.

•Du tillhör ett distrikt, där det b.la ordnas aktiviteter, resor och kurser för medlemmar.

•Du lär känna branschkollegor på din ort